Kontrolní hlášení DPH

Jaroslav Surman

Jste Vy nebo Vaše společnost plátcem DPH? Pokud jste na tuto otázku odpověděli kladně, mělo by Vás zajímat, že od roku 2016 budete mít povinnost podávat vedle daňového přiznání k DPH také tzv. kontrolní hlášení DPH. Rozhodli jsme se využít toho, že máme zkušenosti s automatizací konverze účetních dat do formátu XML vhodného pro elektronické podání, a založili jsme nové stránky, na kterých budeme informovat klienty o možnostech, jak tuto novou zákonnou povinnost zautomatizovat.

Mgr. Jaroslav Surman

byl po absolvování rakouské obchodní akademie v roce 2000 Krajským soudem v Brně jmenován soudním tlumočníkem pro jazyk německý. Vystudoval práva na brněnské Masarykově univerzitě. Pracoval u společnosti Vorlíčková & Leitner Audit, s. r.o. jako asistent auditora (specializace na analýzu klientských dat pomocí IT nástrojů) a ve společnosti PricewaterhouseCoopers jako daňový konzultant.

Mgr. Barbora Surmanová

je advokátkou zapsanou v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod č. 13930. Je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy university v Brně. V advokacii působí od roku 2006, kdy začala pracovat v renomované advokátní kanceláři TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI v Praze. Zde působila až do roku 2011. Účastnila se zastupování řady významných obchodních společností (soukromých i státních), jakož i nejvyšších státních úřadů včetně ministerstev.