Náš konvertor pro kontrolní hlášení DPH je hotov!

Jaroslav Surman

Naši klienti již začínají používat náš konvertor pro kontrolní hlášení DPH pro MS Excel.

Práce s konvertorem je snadná: několika kliknutími nastavíte období, vyberete a nahrajete tabulku s příslušnými daty (vzorovou tabulku dodáme nebo přizpůsobíme konvertor na formát dat vygenerovaný Vaším účetním software), a posledním kliknutím vygenerujete XML soubor, který nahrajete do EPO.

Zabere Vám to cca 1 minutu :)

Na přání Vám konvertor dodáme i ve verzi, ve které je zprovozněna funkce validace daňových identifikačních čísel. Tato čísla je možno zkontrolovat online na serveru VIES, a to včetně získání oficiálního potvrzovacího kódu kvůli případnému budoucímu prokazování, a z registru plátců DPH – vhodné pro kontrolu nespolehlivých plátců.

Více informací na stránkách kontrolnihlasenidph.cz nebo mě kontaktujte přímo na +420 604 246 990 | jaroslav@surman.cz.

Mgr. Jaroslav Surman

byl po absolvování rakouské obchodní akademie v roce 2000 Krajským soudem v Brně jmenován soudním tlumočníkem pro jazyk německý. Vystudoval práva na brněnské Masarykově univerzitě. Pracoval u společnosti Vorlíčková & Leitner Audit, s. r.o. jako asistent auditora (specializace na analýzu klientských dat pomocí IT nástrojů) a ve společnosti PricewaterhouseCoopers jako daňový konzultant.

Mgr. Barbora Surmanová

je advokátkou zapsanou v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod č. 13930. Je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy university v Brně. V advokacii působí od roku 2006, kdy začala pracovat v renomované advokátní kanceláři TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI v Praze. Zde působila až do roku 2011. Účastnila se zastupování řady významných obchodních společností (soukromých i státních), jakož i nejvyšších státních úřadů včetně ministerstev.