Ověřování plátců DPH pomocí MS Excel

Jaroslav Surman

Naši klienti po nás chtěli možnost hromadné ověřování registrace a spolehlivosti plátců DPH. Vytvořili jsme tedy doplněk pro software MS Excel, který obsahuje funkci =PLATCE().

Tato funkce obsahuje jako jediný parametr daňové identifikační číslo plátce. Po zkontrolování formální správnosti DIČ se funkce přes HTTP protokol připojí na stránky daňové správy (http://adisreg.mfcr.cz), zašle dotaz a obdrženou odpověď vyhodnotí a převede do formátu:

typ registrace | jméno | nespolehlivý plátce | registrace od | registrace do

Například po zadání =PLATCE("CZ29267421") obdržíte odpověď
Plátce | Surman s.r.o.| Nespolehlivý plátce: NE|01.04.2011

Funkci si můžete snadno doplnit do stávajících kalkulací programu MS Excel nebo si můžete snadno vytvořit seznam svých obchodní partnerů a rychle ověřit, zdali jsou vedeni jako spolehlivý plátci a zdali mají platnou registraci k dani z přidané hodnoty. Jakmile se registr plátců začne plnit i daty o bankovních účtech, funkci zaktualizujeme a doplníme o informace o bankovním účtu plátce.

Jste-li zvědavi, jak to celé funguje, stáhněte si instalační balíček se zkušební 14denní verzí. Pro plnou verzi a aktuální cenu doplňku nás můžete kdykoliv zkontaktovat zde.

V současné době připravujeme další zajímavý nástroj, tentokrát pro validaci evropských DIČ přes evropskou internetovou službu VIES. Jakmile bude hotov, budeme Vás informovat.

Mgr. Jaroslav Surman

byl po absolvování rakouské obchodní akademie v roce 2000 Krajským soudem v Brně jmenován soudním tlumočníkem pro jazyk německý. Vystudoval práva na brněnské Masarykově univerzitě. Pracoval u společnosti Vorlíčková & Leitner Audit, s. r.o. jako asistent auditora (specializace na analýzu klientských dat pomocí IT nástrojů) a ve společnosti PricewaterhouseCoopers jako daňový konzultant.

Mgr. Barbora Surmanová

je advokátkou zapsanou v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod č. 13930. Je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy university v Brně. V advokacii působí od roku 2006, kdy začala pracovat v renomované advokátní kanceláři TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI v Praze. Zde působila až do roku 2011. Účastnila se zastupování řady významných obchodních společností (soukromých i státních), jakož i nejvyšších státních úřadů včetně ministerstev.