Překlad dokumentace v PDF

Jaroslav Surman

Klient – strojírenská společnost – se na nás obrátil s problémem lokalizace návodů v PDF do více jazyků. Jím oslovení překladatelé nebyli schopni dodat požadovaný výsledek, tj. soubor prakticky identický se zadáním, ve kterém by byly jen přeloženy texty.

Běžný, ale ne vždy vhodný postup je:

 1. Rozeznání PDF souboru pomocí některého programu OCR, ačkoliv tyto PDF již obsahují „vybíratelný“ text
 2. Převod do textového editoru.
 3. Úprava v textovém editoru.
 4. Zpětný převod do PDF.

Výsledný soubor ve formátu PDF se může od originální soubor velmi lišit.

Správná technika a postup při překladu tohoto druhu jsou následovné:

 1. Export PDF souboru pomocí vhodného PDF editoru (např. Infix Pro) do tzv. tagovaného XML souboru.
 2. Překlad tagovaného souboru pomocí CAT nástroje (Transit, Across, Trados).
 3. Zpětný import přeloženého XML zpět do PDF pomocí PDF editoru.
 4. Drobné úpravy přímo v PDF editoru.

Výsledný soubor je kromě textů prakticky totožný s originálem, shodují se layout, ilustrace, typ písma.

Klientovi jsme mohli slíbit:

 • výsledný soubor PDF
 • originál XML
 • překlad XML
 • profesionální report z CAT programu, ze kterého bude patrna délka výsledného textu
 • export překladatelské paměti ve formátu TMX kompatibilním s jinými CAT nástroji pro další použití, čímž klientovi pomáháme budovat interní terminologickou databázi.

Řešíte-li tedy problém s překladem textu v PDF, kdykoliv se na nás můžete obrátit.

Mgr. Jaroslav Surman

byl po absolvování rakouské obchodní akademie v roce 2000 Krajským soudem v Brně jmenován soudním tlumočníkem pro jazyk německý. Vystudoval práva na brněnské Masarykově univerzitě. Pracoval u společnosti Vorlíčková & Leitner Audit, s. r.o. jako asistent auditora (specializace na analýzu klientských dat pomocí IT nástrojů) a ve společnosti PricewaterhouseCoopers jako daňový konzultant.

Mgr. Barbora Surmanová

je advokátkou zapsanou v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod č. 13930. Je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy university v Brně. V advokacii působí od roku 2006, kdy začala pracovat v renomované advokátní kanceláři TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI v Praze. Zde působila až do roku 2011. Účastnila se zastupování řady významných obchodních společností (soukromých i státních), jakož i nejvyšších státních úřadů včetně ministerstev.